MAGICZNE I W PEŁNI BEZPIECZNE MIEJSCE OPIEKI

OPŁATY:

Czesne: 799zł!
Stała opłata miesięczna (powyższa cena przewidziana jest dla Opola i okolicznych miast/miejscowości). Podana cena uwzględnia dofinansowanie z Urzędu Miasta Opole.

Wpisowe: 250,00 zł
Jednorazowa opłata bezzwrotna wpłacana w momencie zgłoszenia dziecka do żłobka, przeznaczona jest na wyprawkę: kredki, farbki, bloki, plastelinę itp.

Czesne ulega odpowiedniemu zmniejszeniu po uzyskaniu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka Usługobiorcy w żłobku, zgodnie z przepisami rozdziału 8a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

PROMOCJA:

Pobyt dziecka do 5 h dziennie – 500 zł!